Zaburzenia ze spektrum autyzmu II-geny odpowiedzialne za autyzm

Geny odpowiedzialne za rozwój autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu są zwykle związane z wytwarzaniem białek obecnych w układzie nerwowym. Poznajmy kilka z tych, które udało się odkryć dzięki nauce:

 

ARID1B

Zidentyfikowano co najmniej 13 mutacji genu ARID1B u osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). W ARID1B mutacje genu związanego z ASD powodować zmniejszenie ilości białka ARID1B lub upośledzać tworzenie się białek chromatyny. Zmiany te prawdopodobnie wpływają na kontrolę ekspresji genów i zakłócają normalny rozwój mózgu, ale specyficzny związek między mutacjami a ASD jest nieznany.

 

ASH1L

Niektóre mutacje genu ASH1L związane z ASD zmieniają jeden blok budulcowy (aminokwas) w specyficznym dla lizyny enzymie metylotransferazy 2H. Inne usuwają materiał genetyczny z sekwencji genu ASH1L co skutkuje przedwczesnym sygnałem STOP, co skraca enzym do rozmiarów uniemożliwiających jego prawidłową funkcję. W wyniku tych mutacji enzym nie działa. Brak funkcjonalnego enzymu metylotransferazy 2H swoistej dla lizyny zakłóca metylację histonu. Wynikające z tego zmiany w ekspresji genów regulowanych przez metylotransferazę swoistą dla lizyny 2H wpływają na rozwój mózgu i zwiększają ryzyko ASD. 

 

CHD2

Odkryto co najmniej dziewięć mutacji genu CHD2 u osób z autyzmem. Mutacje w genie CHD2 upośledzają funkcję białka CHD2, powodując niewielkie zmiany w ekspresji wielu genów, których efekty łącznie wpływają na rozwój mózgu.

 

CHD8

Ponad 30 mutacji genów CHD8 jest powiązane z rozwojem autyzmu. Mutacje w genie CHD8 zaburzają funkcję białka CHD8 i mogą zakłócać jego zdolność do kontrolowania liczby i wzrostu neuronów w mózgu. Nadmiar neuronów i przerost w częściach mózgu są związane z ASD, ale związek między tymi nieprawidłowościami a cechami behawioralnymi zaburzenia jest nieznany.

 

DYRK1A 

Większość osób z ASD związanym z mutacjami genu DYRK1A wykazuje cechy niepełnosprawności intelektualnej, ma problemy z mową, stany lękowe i małogłowie. Inne objawy, które mogą wystąpić u tych osób, to nawracające napady padaczkowe, charakterystyczne rysy twarzy, słabe napięcie mięśni (hipotonia), nieprawidłowości stóp i zaburzenia chodu. 

Mutacje genu DYRK1A powodują utratę enzymu DYRK1A lub utworzenie enzymu, który nie działa prawidłowo. Upośledzona lub nieobecna funkcja enzymu DYRK1A prawdopodobnie prowadzi do nieprawidłowej regulacji ekspresji genów i zakłóca prawidłowy rozwój neuronów. Jednak specyficzny związek między mutacjami genu DYRK1A a oznakami i objawami ASD, a także innymi cechami, które mogą wystąpić u osób z tymi mutacjami, ponownie, jest niejasny.

 

POGZ

SHANK3

Co najmniej 43 mutacje genu SHANK3 odpowiadają za rozwój autyzmu. Większość tych mutacji zaburza funkcję białka SHANK3 lub uniemożliwia wytwarzanie tego białka. Nie jest jasne, w jaki sposób zmiany w genie SHANK3 są powiązane z ryzykiem rozwoju ASD. Naukowcy podejrzewają, że brak i uszkodzenie struktury tego białka powodują zakłócenie komunikacji między neuronami i to jest przyczyną rozwoju autyzmu.

 

SYNGAP1

Mutacje w tym genie powodują powstanie białka SynGAP o upośledzonej funkcji lub zapobiegają wytwarzaniu białka. Zmiany w adaptacji synaptycznej u osób z tymi mutacjami mogą leżeć u podstaw nieprawidłowości behawioralnych charakterystycznych dla ASD. Nie jest znany mechanizm, dlaczego niektóre osoby z mutacjami genu SYNGAP1 rozwijają jedynie ASD, podczas gdy inne mają dodatkowe cechy niepełnosprawności intelektualnej związanej z SYNGAP1. 

 

Jeśli jesteś chcesz zgłębić bardziej temat autyzmu zapraszam Cię tu:

https://www.mi.com.pl/zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu/

Jedna uwaga do wpisu “Zaburzenia ze spektrum autyzmu II-geny odpowiedzialne za autyzm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.