Mutacja genu PEMT

PEMT (N-metylotransferaza fosfatydyloetanoloaminy) jest genem kodującym białko. Choroby związane z PEMT obejmują chorobę niedoboru choliny [1] i Whiplash- (Whiplash – uszkodzenie tkanki miękkiej szyi – nazywane jest również zwichnięciem szyi lub napięciem szyi. Charakteryzuje się zbiorem objawów, które występują po uszkodzeniu szyi, zwykle z powodu nagłego wydłużenia i zgięcia. Zaburzenie to często występuje w wyniku wypadku samochodowego i może obejmować uszkodzenie stawów międzykręgowych, dysków i więzadeł, mięśni szyjki macicy i korzeni nerwowych).[2]

Gen PEMT koduje enzym, który przekształca fosfatydyloetanoloaminę w fosfatydylocholinę przez sekwencyjną metylację w wątrobie. Inny odrębny szlak syntezy w komórkach jądrzastych przekształca wewnątrzkomórkową cholinę w fosfatydylocholinę w trzystopniowym procesie. Izoformy białka kodowane przez ten gen lokalizują się w retikulum endoplazmatycznym i błonach związanych z mitochondriami.

Więc jak widać z funkcji działania tego genu, jest on niezmiernie ważny dla właściwego funkcjonowania naszego organizmu.
Niestety, czasami jak to się dzieje z genami, ulegają one zmutowaniu a wówczas nieprawidłowo działające, dają objawy, które mogą także sugerować zaburzenia innego pochodzenia i rozpoczyna się poszukiwanie winnego zaistniałej sytuacji.

Niedobór fosfatydyloetanoloaminy N-metylotransferaza (PEMT) jest ryzykiem do wystąpienia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest powszechnie uznawana za ważną manifestację zespołu metabolicznego, a rozwój niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) jest ściśle związany z otyłością i opornością na insulinę 1 . Chociaż otyłość jest niewątpliwie jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju NAFLD, wiele obserwacji klinicznych wykazało obecność szczupłych pacjentów NAFLD z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI).[3]
Chociaż badanie powyższe przeprowadzono u myszy to jednak zaobserwowano nieprawidłową pracę wątroby, myszy stawały się zażółcone a także ich mitochondria znacznie odstawały od przyjętej normy, wystepowały guzowatości wątroby.

Wiemy, że PEMT jest metylotransferazą, która przekształca fosfatydyloetanoloaminę w fosfatydylocholinę przy użyciu S-adenozylometioniny (SAM) jako dawcy metylu, a nokaut Pemt może być związany ze zwiększonym dawcą metylu, zwiększoną metylacją DNA i zmianami w ekspresji mRNA.

Cholina JEST NIEZBĘDNYM SKŁADNIKIEM ODŻYWCZYM; pochodzi z biosyntezy de novo fosfatydylocholiny katalizowanej przez PEMT, jest wykorzystywana do tworzenia błon komórkowych, jest głównym źródłem grup metylowych w diecie i jest prekursorem biosyntezy neurotransmiterów acetylocholiny. Cholina jest krytyczna w czasie rozwoju płodowego, gdy wpływa na proliferację macierzystych komórek i apoptozy, a tym samym zmiany struktury i funkcji mózgu [4]. Podobnie wpływa na rozwój cewy nerwowej [5,6]. W późniejszym życiu niedobór choliny powoduje stłuszczenie wątroby, uszkodzenie wątroby i uszkodzenie mięśni [7,8]. Zmniejsza to również zdolność do obsługi obciążenia metioniną, co prowadzi do podwyższonej homocysteiny, czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Widzimy jak poprzez mutację jednego tylko genu, cały szlak nie działa prawidłowo. Coś jest z czegoś produkowane i niestety jedna awaria jak w maszynie pociąga za sobą całą kaskadę nieszczęśliwych następstw.

Zauważmy, że cholina jako ważna i przekształcana z fosfatydylocholiny ma wpływ na tworzenie bardzo ważnych procesów w naszym organizmie, polega ona na mechanizmach metylacji, więc i SAMie musi działać skutecznie. Przecież, wpływa ona na właściwy metabolizm lipidów, ma wpływ na neuroprzekaźniki. Badania wykazały także, że upośledzony metabolizm choliny, wykazuje większe ryzyko Zespołu Downa, zwłaszcza w populacji związanej z upośledzeniem homocysteiny.[9]
Dobre źródła dietetyczne choliny obejmują jaja, mięso, drób, podroby, ryby, drożdże, orzeszki ziemne, rośliny strączkowe i produkty mleczne .[11,12]

 

źródło:
1. https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PEMT
2. https://www.malacards.org/card/whiplash
3. https://www.nature.com/articles/srep21721
4. Albright CD, Tsai AY, Friedrich CB, Mar MH, Zeisel SH. Choline availability alters embryonic development of the hippocampus and septum in the rat. Brain. Res. Dev. Brain. Res. 1999;113:13–20.
5. Fisher MC, Zeisel SH, Mar MH, Sadler TW. Inhibitors of choline uptake and metabolism cause developmental abnormalities in neurulating mouse embryos. Teratology. 2001;64:114–122. [PubMed]
6. Shaw GM, Carmichael SL, Yang W, Selvin S, Schaffer DM. Periconceptional dietary intake of cho-line and betaine and neural tube defects in offspring. Am. J. Epidemiol. 2004;160:102–109. [PubMed]
7. da Costa KA, Gaffney CE, Fischer LM, Zeisel SH. Choline deficiency in mice and humans is associated with increased plasma homocysteine concentration after a methionine load. Am. J. Clin. Nutr. 2005;81:440–444.
8. da Costa KA, Badea M, Fischer LM, Zeisel SH. Elevated serum creatine phosphokinase in cholinedeficient humans: mechanistic studies in C2C12 mouse myo-blasts. Am. J. Clin. Nutr. 2004;80:163–170.
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27677362
10. https://lpi.oregonstate.edu/mic/other-nutrients/choline#AI
11. Chester DN, Goldman JD, Ahuja JK, Moshfegh AJ. Dietetyczne spożycie choliny. Co jemy w Ameryce, NHANES 2007-2008. Departament Rolnictwa USA ; 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.