Mutacja genu CSAD

Gen powyższy koduje białko i działa jako enzym ograniczający szybkość biosyntezy tauryny, katalizujący dekarboksylację cysteinesulfinianu do hipotauryny.

Zastanówmy się czym są powyższe terminy.

Cysteinesulfinian to aktywny siarczan

Hipotauryna – tauryna jest syntetyzowana z cysteiny, która częściowo pochodzi z przemiany metioniny. W pierwszym etapie L-cysteina jest przekształcana w kwas L-cysteinosulfonowy przez dioksygenazę cysteinową. Następnie zachodzi dekarboksylacja przy węglu a katalizowana przez dekarboksylazę kwasu L-cysteinosulfonowego, powstała hipotauryna jest utleniana z udziałem dehydrogenazy hipotaurynowej.

Tauryna pełni wiele funkcji fizjologicznych:

w wyniku oddziaływania z kanałami jonowymi moduluje stężenie Ca2+,

  • działa antyoksydacyjnie, jest neuroprzekaźnikiem i neuromodulatorem, 
  • odpowiada za osmoregulację, 
  • uczestniczy w tworzeniu kwasów żółciowych, 
  • stabilizuje błony komórkowe oraz reguluje fosforylację białek. 
  • wiele działań tauryny dokonuje się na poziomie błony komórkowej, gdzie jak się uważa, tauryna modyfikuje fosfolipidy, a tym samym – funkcje błony
  • W cytoplazmie tauryna działa głównie jako czynnik osmotyczny. 

Dokładne mechanizmy działania tego aminokwasu w komórce, mimo że obserwowane od dawna, wciąż nie zostały poznane.

Niemniej jednak, mutacje powyższego genu, dają zmiany w organizmie, które bardzo obciążają organizm. Główne z nich to:

  • Niedowidzenie- amblyopia
  • Zespół sztywnego człowieka

Przyczyn niedowidzenia może być dużo, dlatego często dużo czasu potrzeba aby zdiagnozować właściwe jego źródło, tym bardziej, że badanie mutacji genu robi się tak naprawdę na końcu. Najpierw lekarze szukają przyczyn w istniejących niedoborach, błędach w budowie nerwu wzrokowego a dopiero na końcu lub wcale bada się powinowactwo genetyczne no chyba, że ktoś w rodzinie wcześniej chorował i miał obciążony gen CSAD.

Zespół sztywnego człowieka, sztywniejącego ciała, sztywności uogólnionej, synonimów jest wiele. Tak naprawdę jest to Zespół Moerscha-Woltmana.

Rzadkie to zaburzenie neurologiczne obejmuje fluktuację sztywności tułowia i kończyn, bolesne skurcze mięśni, fobię związaną z zadaniami, przesadną reakcję przestrachu i deformacje zesztywniające, takie jak utrwalona hiperlordoza lędźwiowa.

Oczywiście jak zawsze posłużę się w tym miejscu studium przypadku, wykonano 8 letnie badania u  osób chorych, wyniki opublikowano w styczniu tego roku.

“ Kohorta obejmowała 57 pacjentów z SPS. Dodatkowo 32 z tych pacjentów badano co 6 miesięcy przez okres dwóch lat w protokole badań podłużnych, aby ocenić postęp choroby za pomocą ilościowych miar sztywności i podwyższonej wrażliwości.

WYNIKI:

Najczęstszym początkowym objawem była sztywność nóg, a następnie sztywność mięśni przykręgosłupowych i bolesne skurcze u 95% pacjentów. Mimo że żaden z pacjentów nie potrzebował pomocy  podczas pierwszych 2 lat choroby, 46 pacjentów (80%) straciło zdolność do samodzielnego chodzenia podczas naszej obserwacji, pomimo leków objawowych. W kohorcie podłużnej wzrosła liczba sztywnych obszarów, co jest zgodne z pogarszającym się stanem funkcjonalnym i jakością życia. Przeciwciała anty-GAD o wysokim mianie były obecne w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym z podwyższoną dooponową syntezą IgG swoistą dla GAD, ale nie korelowały z nasileniem klinicznym ani postępem.

WNIOSKI:

To duże badanie na pacjentach z SPS, łączące ośmioletni okres obserwacji w tym samym ośrodku przez tego samego wiodącego neurologa i jego zespół, jest pierwszym, który dostarczył dane dotyczące zmian w podgrupie dużych pacjentów, stosując obiektywne pomiary kliniczne. Jednym z głównych ustaleń jest to, że SPS jest postępującą chorobą prowadzącą z czasem do niepełnosprawności fizycznej.”

Powyższe dane ukazują, że jak każda mutacja i ta ma swoje ciężkie obciążenia dla organizmu, dające szereg degradacyjnych zmian.

 

Źródło:

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CSAD

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=en&Expert=3198

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30606131

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21680149

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26989571

https://www.malacards.org/card/stiff_person_syndrome

https://diseases.jensenlab.org/Entity?textmining=12&type1=-26&type2=9606&id1=DOID:10378

https://www.researchgate.net/publication/49791686_Amblyopia_and_quality_of_life_A_systematic_review

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/51380

https://omim.org/entry/616569

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907781/

https://www.malacards.org/card/stiff_person_syndrome

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9DBE0

https://www.omim.org/entry/616569

https://www.nextprot.org/publication/47752799

https://cancerres.aacrjournals.org/content/canres/56/22/5230.full.pdf

http://www.phmd.pl/api/files/view/2718.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.